Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Samen werken aan natuurontwikkeling

Ik wil meedenken

Woont of werkt u rondom de Engbertsdijksvenen? Dan kent u de schoonheid van het gebied als geen ander. We stellen uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van het gebied zeer op prijs. Op diverse momenten kunt u meepraten en meedenken. Ook nodigen we u graag uit voor informatieavonden en excursies.

De eerstvolgende geplande bijeenkomsten:

29 juni 2020: inloopmiddag werkschuur Staatsbosbeheer Meld je aan
27 juli 2020: inloopmiddag werkschuur Staatsbosbeheer Meld je aan
zomer 2020 (n.t.b.): informatieavond externe gebiedsproces Meld je aan
september 2020 (n.t.b.): informatieavond natuurherstelwerkzaamheden in Engbertsdijksvenen Meld je aan

Inspraak

Voor de werkzaamheden in het natuurgebied Engbertsdijksvenen zijn diverse vergunningen en besluiten nodig. Op dit moment lopen er diverse procedures bij de gemeente Twenterand:

  • Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Dit PIP ligt van 2 juni 2020 tot en met 13 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Twenterand. Eenieder kan hierop een zienswijze indienen.
  • Ontgrondingsvergunning voor graafwerkzaamheden in het natuurgebied.

Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Vergunningsprocedure voor werkzaamheden in de natuur'

10929 Nestboom Draaihals

Uw betrokkenheid helpt

  • Over vernatting zijn we in overleg met een klankbordgroep en grondeigenaren.
  • Na bezorgdheid over de aanwezigheid van muggen in en rondom het gebied zijn de maatregelen aangescherpt. Een onafhankelijk expert monitort de stekende insecten gericht en adviseert bij de toekomstige inrichting van het gebied.
  • Aan de zuidkant van het gebied vindt de uitwerking van natuurherstelmaatregelen plaats in overleg met omwonenden.
  • Een stuk bos bij de Bergweg bleef behouden om omwonenden meer privacy te bieden.
P1080601

Gerelateerd nieuws

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan