Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen

Samen één doel

Optimaal herstel van het hoogveen vraagt om maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten. We hebben dus twee belangrijke opdrachten.

In het natuurgebied
Een veenlandschap is gebaat bij water, veel water. Daarom neemt Staatsbosbeheer maatregelen om in natuurgebied Engbertsdijksvenen water vast te houden en om te voorkomen dat water verdampt via grassen, bomen en bosopslag.

Rondom het natuurgebied
Om de natuurdoelen te behalen is het óók nodig om maatregelen te nemen rondom het natuurgebied. Bijvoorbeeld door bufferzones aan te leggen die helpen om water in het gebied vast te kunnen houden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken.

Extern gebiedsproces

Rondom het natuurgebied

Ook buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd, ter ondersteuning van stabielere, hogere veenwaterstanden. In opdracht van provincie Overijssel stelt LTO Noord een inrichtingsplan op voor de (landbouw)gronden rondom het natuurgebied. Er zijn diverse varianten doorgerekend om in ‘bufferzones’ water vast te houden.

Inrichting van het gebied

Landbouwgrond vogels Kees Stoop 3

Vraag & Antwoord

Hoe beïnvloeden de twee processen elkaar?

Over de maatregelen in beide processen wordt advies gegeven door één Bestuurlijke Advies Commissie. Hiermee wordt het geheel in samenhang beoordeeld. Alles gebeurt met één doel: optimaal herstel van het hoogveen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken.

Waarom zijn er twee losse processen?

Het natuurgebied is (grotendeels) eigendom van Staatsbosbeheer. Hiervoor stellen zij op basis van de doelen een inrichtingsplan op met beheersmaatregelen. In het omliggende gebied van Engbertsdijksvenen zijn veel verschillende grondeigenaren. Dit vraagt om een onafhankelijk gebiedsproces waarbij de doelen vaststaan en in samenwerking met grondeigenaren, bewoners en overige betrokkenen gezocht wordt naar passende beheersmaatregelen.

Onze opdracht

Meer over onze opdracht

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan