Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier

Oogverblindende soorten

Witte snavelbies, veenpluis, de slobeend of de wintertaling. In Engbertsdijksvenen kun je bijzondere planten en dieren spotten die zich helemaal thuis voelen in het natte hoogveengebied. Veel soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd of staan op de ‘rode lijst’. Niet voor niets is Engbertsdijksvenen een beschermd Natura 2000-gebied in Europa.

Fauna

Het jaarrond is Engbertsdijksvenen een belangrijk gebied voor vogels. Jaarlijks broeden er wel honderd soorten, waaronder beschermde vogels. Denk aan de boomvalk, watersnip en de tureluur. In het najaar en de winter vind je ook de klapekster, velduil, toendrarietgans en blauwe kiekendief. Ook amfibieën en reptielen voelen zich thuis in Engbertsdijksvenen. De poelkikker, heikikker, adder en gladde slang zijn beschermd. Ook sprinkhanen, krekels, dagvlinders en libellen tref je hier met regelmaat aan. En natuurlijk fotogenieke reeën, dassen, vossen, wilde zwijnen en hazen.

15630 Tureluur
Tureluur
Uitgelicht

Toendrarietgans

De toendrarietgans heeft rust nodig en voldoende planten om te eten. Hij overwintert in Nederland en slaapt dan vooral bij (veen)plassen en vennen. Engbertsdijksvenen is een veilige thuishaven.

20666 Vliegende toendrarietganzen
Uitgelicht

Heikikker

De heikikker is een middelgrote kikker met een iets spitse snuit. In het voorjaar wordt de heikikker in grote getalen gespot in Engbertsdijksvenen. Wat deze kikker zo bijzonder maakt, is dat zij in de paartijd in een prachtig blauwe kleur veranderen.

4412 Heikikker 1

Vraag & Antwoord

Hoe wordt er tijdens de uitvoering omgegaan met de aanwezige flora en fauna?

Staatsbosbeheer gaat voorzichtig te werk. Om te beginnen houden we ons rustig in broedseizoen, zodat we de natuur niet verstoren. Voordat we aan het werk gaan, doen we eerst een inventarisatie van aanwezige soorten. We zetten met lint de plekken af waar machines niet mogen komen.

Welke soorten worden beschermd?

De geoorde fuut, toendrarietgans en kraanvogel zijn doelsoorten. Ze horen thuis in het hoogveenlandschap.

Unieke natuur

Meer over de unieke natuur

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan