Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier

Oogverblindende soorten

Witte snavelbies, veenpluis, de slobeend of de wintertaling. In Engbertsdijksvenen kun je bijzondere planten en dieren spotten die zich helemaal thuis voelen in het natte hoogveengebied. Veel soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd of staan op de ‘rode lijst’. Niet voor niets is Engbertsdijksvenen een beschermd Natura 2000-gebied in Europa.

Fauna

Het jaarrond is Engbertsdijksvenen een belangrijk gebied voor vogels. Jaarlijks broeden er wel honderd soorten, waaronder beschermde vogels. Denk aan de boomvalk, watersnip en de tureluur. In het najaar en de winter vind je ook de klapekster, velduil, toendrarietgans en blauwe kiekendief. Ook amfibieën en reptielen voelen zich thuis in Engbertsdijksvenen. De poelkikker, heikikker, adder en gladde slang zijn beschermd. Ook sprinkhanen, krekels, dagvlinders en libellen tref je hier met regelmaat aan. En natuurlijk fotogenieke reeën, dassen, vossen, wilde zwijnen en hazen.

15630 Tureluur
Tureluur
Uitgelicht

Toendrarietgans

De toendrarietgans heeft rust nodig en voldoende planten om te eten. Hij overwintert in Nederland en slaapt dan vooral bij (veen)plassen en vennen. Engbertsdijksvenen is een veilige thuishaven.

Vliegende toendrarietganzen
Uitgelicht

Heikikker

De heikikker is een middelgrote kikker met een iets spitse snuit. In het voorjaar wordt de heikikker in grote getalen gespot in Engbertsdijksvenen. Wat deze kikker zo bijzonder maakt, is dat zij in de paartijd in een prachtig blauwe kleur veranderen.

4412 Heikikker 1

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan