Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis

Goed voor het klimaat

Hoogvenen hebben een bijzondere functie in de opslag van broeikasgassen. CO₂ wordt opgeslagen in de planten die er groeien en in het veen. Voorwaarde is wel dat het veen het hele jaar goed nat blijft. Hoogveenherstel draagt daarmee bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem.

Geen CO2-uitstoot meer

Een direct effect op kortere termijn is de verminderde uitstoot van CO2. Door de Engbertsdijksvenen en de directe omgeving te vernatten, oxideert er namelijk minder veen en andere organische stof. De huidige uitstoot bedraagt jaarlijks tussen 9-18 ton CO2/ha. Door de vernatting zal deze uitstoot tot bijna 0 reduceren. Zo draagt hoogveenherstel direct bij aan de klimaatdoelstellingen.

20190401 173921

Vraag & Antwoord

Hoeveel CO2 kan actief hoogveen in Engbertsdijksvenen vastleggen?

Het veengebied kan potentieel 3.3 mton CO2 vastleggen. Dit is vergelijkbaar aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s die op benzine rijden.

Hoe kan het dat Engbertsdijksvenen nu juist CO2 uitstoot?

Alleen onder de juiste omstandigheden kan hoogveen kan CO2 vasthouden. Wordt het veen te droog, dan komen er juist broeikasgassen vrij. Want het veen - dat eeuwenlang ­onder het grondwater heeft gelegen – wordt dan ineens aan de lucht blootgesteld en ‘verbrandt’. Door de verse zuurstof uit de lucht en bacteriën in de bodem breken oude plantenresten af. Het resultaat: de bodem daalt en het veen vliegt grotendeels als CO2 de lucht in.

Wat is CO2?

Koolstofdioxide, oftewel CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Daarbij wordt CO2 uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu.

Hoe kan veen CO2 vasthouden?

Hoogveen heeft regenwater nodig om actief te zijn en CO2 te kunnen vasthouden. De Engbertsdijksvenen moet daarom een permanent natte omgeving zijn met een stabiele waterspiegel en weinig voedingsstoffen.

Unieke natuur

Meer over de unieke natuur

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan