Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo

Werk in uitvoering

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer grote delen bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden. In de komende jaren zullen zij ook kades herstellen en aanleggen, sloten dempen en compartimenten maken.

Buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Over de maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten is intensief contact met omwonenden en betrokken partijen in de streek.

Werkzaamheden

Hier leest u welke werkzaamheden gepland staan, in uitvoering zijn of zijn afgerond.

Ingepland
In uitvoering
Afgerond
Venwitsnuitlibel
Ingepland

Na de zomer van 2021 verwijdert aannemer Fuhler de oude spoorlijn uit het natuurgebied. De rails zijn na de vervening achtergebleven. We bekijken of en hoe we oude rails nog kunnen gebruiken. Een deel van de historische spoorlijn blijft bewaard in het Veenmuseum.

Opslag verwijderen 3
In uitvoering

Verwijderen van bos en bosopslag

Binnen de grenzen van het natuurgebied worden de nodige maatregelen getroffen om hoogveen in Engbertsdijksvenen te herstellen. In 2018 is aannemer Fuhler gestart met het verwijderen van bosopslag (zaailingen/uitlopers van met name berken) en bomen. Ze verdampen dagelijks per boom liters water, terwijl dit water hard nodig is voor het herstellend hoogveen. Tot aan het broedseizoen in 2022 blijft aannemer Fuhler het gebied beheren op de delen die al zijn gekapt en waar de opslag is verwijderd. Zo voorkomen we dat nieuwe uitlopers en opslag van kleine boompjes ontstaat.

19999 Grondmonsters nemen in hoogveengebied zoeken diepte naar leemlaag
Afgerond

Diverse handboringen voor bodemopbouw

Om de juiste informatie over de bodemopbouw te bepalen, zijn diverse handboringen gedaan. De grondmonsters worden onderzocht in het lab.

20180906 172155
Ingepland

Aanleg zanddepot

Het is nodig om een zanddepot in te richten om het zand tijdelijk te kunnen opslaan. Dit depot staat gepland aan de westzijde van Engbertsdijksvenen, evenwijdig aan de Paterswal.

Depot
Ingepland

Aanleg tweede leemdepot noordzijde

Het bestaande leemdepot bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel, dat 35.000 kubieke meter beslaat, is een vergunning aangevraagd op 17 augustus 2018. Deze verliep op 1 juli 2021. Op 18 juni 2021 is de vergunning verlengd. Omdat het depot bijna vol was en meer leemgrond nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is er een tweede aanvullende vergunning aangevraagd (en verleend) voor 50.000 kubieke meter. Deze heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2024.

Spuitleiding1
Ingepland

Aanleg pijpleiding door gebied

Voor het dempen van sloten en herstellen en aanleggen van kades is zand nodig. Voor het transport is, in samenspraak met de omgeving, gekozen voor een pijpleiding vanuit een zandwinplas in Kloosterhaar richting het natuurgebied.

Zo gaat Staatsbosbeheer te werk

Voorbereiding voor herstel van kades en dempen van sloten

Er is veel zand- en leemgrond nodig om bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen. Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor de werkzaamheden.

Depot

De maatregelen in kaart

De maatregelen binnen het natuurgebied staan aangegeven op onderstaande factsheet. Deze kaart is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan