Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen

Werk in uitvoering

Binnen de grenzen van het natuurgebied zijn al de nodige maatregelen getroffen om hoogveen in Engbertsdijksvenen te herstellen. In 2018 is Staatsbosbeheer gestart om jonge scheuten en bomen te verwijderen uit het natuurgebied. Ze hebben dagelijks per boom liters water nodig om te groeien, terwijl dit water hard nodig is voor het herstellend hoogveen.

Zo gaat Staatsbosbeheer te werk

Voorbereiding voor herstel van kades en dempen van sloten

Er is veel zand- en leemgrond nodig om bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen. Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor de werkzaamheden.


Depot

Depot voor leemgrond
Om de overlast van transport en opslag van grond zoveel mogelijk te beperken, is het bestaande leemdepot op grond van Staatsbosbeheer uitgebreid. Dit depot ligt bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar en is makkelijk bereikbaar met vrachtwagens via de N341.75% minder transportbewegingen van zand
Om de overlast voor omwonenden te beperken, is het plan om zand via een pijpleiding het gebied in te brengen. Het aantal vrachtbewegingen daalt hiermee vermoedelijk met ongeveer 75%. De aanleg van de pijpleiding lijkt haalbaar. Staatsbosbeheer voert het gesprek met het waterschap en de betrokken grondeigenaren om te zorgen dat de pijpleiding goed kan worden aangelegd. De laatste stap voor de daadwerkelijke aanleg, is het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Reguliere onderhouds-/ beheerwerkzaamheden

Staatsbosbeheer gaat na de zomer van 2020 verder met reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Zo blijft het gebied open en ontwikkelen zich geen nieuwe uitlopers op plaatsen waar bomen verwijderd zijn.

Meer over duurzaam beheer

20190627 150630

Vraag & Antwoord

Hoe wordt er tijdens de uitvoering omgegaan met de aanwezige flora en fauna?

Staatsbosbeheer gaat voorzichtig te werk. Om te beginnen houden we ons rustig in broedseizoen, zodat we de natuur niet verstoren. Voordat we aan het werk gaan, doen we eerst een inventarisatie van aanwezige soorten. We zetten met lint de plekken af waar machines niet mogen komen.

Effecten omgeving

Meer over effecten omgeving

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan