Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo

Werk in uitvoering

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer grote delen bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden. In de komende jaren zullen zij ook kades herstellen en aanleggen, sloten dempen en compartimenten maken.

Buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Over de maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten is intensief contact met omwonenden en betrokken partijen in de streek.

Werkzaamheden

Hier leest u welke werkzaamheden gepland staan, in uitvoering zijn of zijn afgerond.

Ingepland
In uitvoering
Afgerond
19999 Grondmonsters nemen in hoogveengebied zoeken diepte naar leemlaag
Afgerond

Diverse handboringen voor bodemopbouw

Om de juiste informatie over de bodemopbouw te bepalen, zijn diverse handboringen gedaan. De grondmonsters worden onderzocht in het lab.

20180906 172155
Ingepland

Aanleg zanddepot

Het is nodig om een zanddepot in te richten om het zand tijdelijk te kunnen opslaan. Dit depot staat gepland aan de westzijde van Engbertsdijksvenen, evenwijdig aan de Paterswal.

Depot
Ingepland

Aanleg tweede leemdepot noordzijde

Het bestaande leemdepot bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel, dat 35.000 kubieke meter beslaat, is een vergunning aangevraagd op 17 augustus 2018. Deze verloopt op 1 juli 2021. Daarom moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Omdat het depot bijna vol was en meer leemgrond nodig is om de werkzaamheden ,te kunnen uitvoeren, is er een tweede aanvullende vergunning aangevraagd (en verleend) voor 50.000 kubieke meter. Deze heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2024. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt het leemdepot opgeruimd.

Spuitleiding1
Ingepland

Aanleg pijpleiding door gebied

Voor het dempen van sloten en herstellen en aanleggen van kades is zand nodig. Voor het transport is, in samenspraak met de omgeving, gekozen voor een pijpleiding vanuit een zandwinplas in Kloosterhaar richting het natuurgebied.

Zo gaat Staatsbosbeheer te werk

Voorbereiding voor herstel van kades en dempen van sloten

Er is veel zand- en leemgrond nodig om bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen. Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor de werkzaamheden.

Depot

De maatregelen in kaart

De maatregelen binnen het natuurgebied staan aangegeven op onderstaande factsheet. Deze kaart is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan