Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Hoogveenherstel

Unieke natuur herstellen en behouden

Hoogveenlandschappen, zoals Engbertsdijksvenen, zijn zeldzaam. En daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. De biodiversiteit in dit gebied komt ernstig in gevaar door verdroging en de uitstoot van stikstof. Om de unieke natuur te herstellen en te behouden, gaan we de komende jaren aan de slag in de Engbertsdijksvenen en in het gebied eromheen.

Twee opdrachten

Optimaal herstel van het hoogveen vraagt om maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten. We hebben dus twee belangrijke opdrachten.

In de natuur
Een veenlandschap is gebaat bij water, veel water. Daarom neemt Staatsbosbeheer maatregelen om in natuurgebied Engbertsdijksvenen water vast te houden en om te voorkomen dat water verdampt via grassen, bomen en bosopslag.

Rondom het natuurgebied
Om de natuurdoelen te behalen is het óók nodig om maatregelen te nemen rondom het natuurgebied. Bijvoorbeeld door bufferzones aan te leggen die helpen om water in het gebied vast te kunnen houden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken.

J Klinkhamer Engbertsdijksvenen

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan