Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Samen werken aan natuurontwikkeling

Ik wil meedenken

Hebt u een idee, een vraag of een opmerking over de ontwikkelingen in en rond Engbertsdijksvenen? U kunt contact opnemen met de contactpersonen onderaan deze pagina en u inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

Uw betrokkenheid helpt

  • Over vernatting zijn we in overleg met een klankbordgroep en grondeigenaren.
  • Na bezorgdheid over de aanwezigheid van muggen in en rondom het gebied zijn de maatregelen aangescherpt. Een onafhankelijk expert monitort de stekende insecten gericht en adviseert bij de toekomstige inrichting van het gebied.
  • Aan de zuidkant van het gebied vindt de uitwerking van natuurherstelmaatregelen plaats in overleg met omwonenden.
  • Een stuk bos bij de Bergweg bleef behouden om omwonenden meer privacy te bieden.
P1080601

Inspraak

Voor de werkzaamheden in het natuurgebied Engbertsdijksvenen zijn diverse vergunningen en besluiten nodig. Op dit moment lopen geen procedures. Wanneer er procedures en inspraakmomenten zijn, zijn deze te vinden op de website van de provincie Overijssel. De toekomstige procedures vindt u in de tijdlijn.

 Landbouw rondom Engbertsdijksvenen

Kansen voor recreatie en toerisme

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan