Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier

De mooiste plek in Twente

Veel mensen zijn het er over eens: Engbertsdijksvenen is een van de mooiste plekken van Twente. Hier kun je geweldig wonen, werken en wandelen, fietsen en genieten van de natuur. En dat willen we graag zo houden. Door te blijven investeren in het gebied versterken we de ecologie en economie.

De maatregelen brengen soms ook onzekerheden met zich mee. Wat is bijvoorbeeld het effect van ‘vernatten’ op uw woning of bedrijf? Wordt er nagedacht over een toename van muggen? Er wordt volop onderzoek gedaan en de effecten worden nauwkeurig gevolgd. Over de plannen, effecten en zorgen vinden ook gesprekken plaats met omwonenden, ondernemers en alle betrokken partners.

De impact van water

Hoogveen heeft water nodig. Daarom zijn alle plannen in en rondom Engbertsdijksvenen er op gericht om water langer vast te houden. Enerzijds door het wegstromende water tegen te houden met kades. Anderzijds door het grondwaterpeil te verhogen.

Bij omwonenden zijn er zorgen over een mogelijke toename van muggen en de impact van hogere waterstanden voor hun woning of perceel. Er vindt veel onderzoek plaats om de effecten van 'vernatten' te boordelen én te monitoren. Ook worden er maatregelen getroffen om de risico’s te beperken.

3506 Bargerveen

Waterpeilen monitoren

In en rondom Engbertsdijksvenen zijn diverse peilbuizen geplaatst die de actuele waterstanden bijhouden. Deze peilbuizen staan zowel bij woningen, om eventuele vernatting te monitoren, als in het natuurgebied om daar de effecten op de natuur te kunnen volgen. Twee keer per jaar worden de waterstanden uitgelezen. U kunt zien waar de peilbuizen staan via het BRO-loket Klikt u op een meetpunt, dan verschijnt er een scherm met de laatste data van die betreffende peilbuis.

Ecologisch onderzoek

De belangrijkste doelstelling voor Engbertsdijksvenen is het in stand houden van bijzondere natuur. Dit geldt met name voor de habitattypes: droge heide, actieve hoogvenen en herstellende hoogvenen. We doen er alles aan om de condities voor de geoorde fuut, de toendrarietgans en de kraanvogel te verbeteren en verstoring van bijvoorbeeld vogels door beweging, trilling of geluid zo veel mogelijk te voorkomen. We houden ons strikt aan de voorschriften vanuit de Natuurbeschermingswet.

In ecologische onderzoeken wordt volop gekeken naar het effect van hydrologie op doelsoorten.

20191024 130220

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan