Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis

Duurzaam beheer

Het werk in de natuur staat nooit stil. Na de uitvoering van de herstelwerkzaamheden moet het gebied goed beheerd worden. Zo voorkomt Staatsbosbeheer dat nieuwe uitlopers ontstaan en nieuwe opslag ontstaat. Naast de inzet van machines zijn er ook andere manieren om het terrein te beheren, namelijk door middel van begrazing.

Hulp van grazers

Naast de inzet van machines wordt het natuurgebied ook open gehouden door begrazing. ‘‘De begrazing met koeien gebeurt veelal door boeren uit de buurt”, geeft boswachter Adriaan aan. “Zij pachten een deel van onze grond en laten hun jongvee grazen, veelal aan de randen van het natuurgebied. Op enkele plekken hebben we zelfs schotse hooglanders lopen! De koeien worden onder meer ingezet om de ongewilde soorten als pitrus en pijpestrootje kort te houden.”

Naast koeien wordt ook schapenbegrazing toegepast in Engbertsdijksvenen. In 2018 is begraasd in het hoogveengebied. In 2019 zijn de schapen ingezet op de droge heide (struikheide). De schapen zorgen ervoor dat het gras tussen de heide en jonge opslag van bomen weg gegraasd wordt, zodat de heide niet dichtgroeit met bomen en er ruimte ontstaat voor jonge hei. Een afwisselende heide is belangrijk voor veel verschillende planten en diersoorten die van dit heidemilieu afhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de roodborsttapuit, heideblauwtje en zandhagedis.

10935 Begrazing Engbertsdijksvenen

Toekomstig beheer

Hoe het beheer er in de toekomst uit gaat zien, is afhankelijk van hoe nat het gebied wordt na de inrichting. Boswachter Adriaan: “Het gebied wordt vernat, dus we gaan bekijken waar eventueel nog runderbegrazing kan worden ingezet. Er is contact met de pachters over het feit dat de situatie gaat veranderen. Maar nu is nog moeilijk in te schatten wat dat per pachter betekent. Dit wordt in de loop der tijd duidelijker.” Staatsbosbeheer verwacht een combinatie van opslagbeheer, maaien en begrazen.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan