Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen

In het gebied

Staatsbosbeheer beschermt planten en dieren die horen bij het unieke hoogveenlandschap in Engbertsdijksvenen. Het vasthouden van regenwater en het verhogen van de grondwaterstand zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Daarom neemt Staatsbosbeheer maatregelen om water vast te houden en om te voorkomen dat er veel water verdampt via grassen en bomen.

Het verwijderen van bos en bosopslag wordt afgerond in 2021. Het herstel en de aanleg van kades en het dempen van sloten voor een beter hydrologisch systeem wordt medio 2024 afgerond.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan