Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo

Met steun vanuit Europa

In het project AddMire LIFE Engbertsdijksvenen werken provincie Overijssel en Staatsbosbeheer de komende jaren aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar, want actief en gezond hoogveen kan veel CO2 vastleggen.

Het project, dat loopt van juli 2019 tot medio juni 2024, krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

De plannen, onderzoeken, rapporten en brochures van het AddMire LIFE-project kunt u terug vinden via deze link.

AddMire LIFE

De projectnaam AddMire LIFE heeft een dubbele betekenis. Het bestaat uit de Engelse woorden 'add' (toevoegen) en 'mire' (veen). Dit wil zeggen dat we de hoeveelheid (hoog)veen in het gebied gaan vergroten. Het woord LIFE is in de projectnaam opgenomen als een direct link naar de verkregen subsidie. Daarnaast betekent 'admire' ook bewonderen en dat is wat we natuurlijk het liefste doen. We bewonderen het (natuurlijke) leven in Engbertsdijksvenen en bedanken LIFE voor de bijdrage.

Voortgang en resultaten

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidende activiteiten, zoals het aanvragen van vergunningen, de aanbesteding en het definitief ontwerp voor de versterking en aanleg van kades in het veengebied. Ook voeren we alvast leemgrond aan om daarmee de bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen in het gebied en om diepe sloten te dempen.

13540 Engelse alant

Onze kennis delen

In dit gebied doen we waardevolle kennis op over onder meer de werking van hoogveen, CO2-opslag en hydrologische oplossingen. Die kennis delen we actief en op aanvraag met (natuur)organisaties en specialisten. Zo heeft AddMire LIFE meerwaarde voor Europese kennisontwikkeling en –uitwisseling. Er is een aparte website voor specialisten waar de resultaten van het AddMire LIFE project gepubliceerd.

Naar www.overijssel.nl/addmirelife

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan