Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen

Dit is hoogveen

Hoogveen is een landschap van een dikke laag op elkaar gepakte plantenresten: vooral veenmos. Dit veenmos groeit, soms in de vorm van kussens, en zuigt zich als een spons vol met regenwater. Als je er in knijpt, komt er een heleboel water uit. En als je over het veen loopt, voel je duidelijk dat het moerassig is. De grond veert bij iedere voetstap op en neer. Wereldwijd worden hoogvenen sterk bedreigd. Het veen verdroogt en de hoeveelheid stikstof in de natuur neemt toe. En dat heeft direct effect op de planten en dieren in het gebied.

Eigen waterhuishouding

Het natuurgebied Engbertsdijksvenen bestaat uit levend hoogveen, herstellend hoogveen en heide. Midden in het gebied ligt nog een hoogveenrestant van ongeveer vijf meter dik, helemaal in oorspronkelijke staat. Dit is zeer zeldzaam in Nederland.

Levend hoogveen fungeert als een spons. In natte perioden slaat het water op en geeft het langzaam water af aan de omgeving. Ook als het droger wordt, blijft de spons nog lang vochtig waardoor het hoogveen kan blijven groeien. Valt er een bui in de Engbertsdijksvenen, dan duurt het in de toekomst ongeveer 4 weken voordat het water het gebied verlaat. Ter vergelijking: in stedelijk gebied of intensief ontwaterd landbouwgebied duurt dit enkele uren of hooguit enkele dagen. Levend hoogveen heeft een eigen waterhuishouding met een waterspiegel die hoger ligt dan de omgeving. Hierdoor kan het uitgroeien tot grote aaneengesloten zompige veenkussens die strekken tot zover de horizon reikt.

Het grootste deel van Engbertsdijksvenen bestaat uit 'herstellend' hoogveen. Dit veenpakket groeit niet vanzelf, maar is kansrijk om te herstellen.

13091 Veenmos

De ontwikkeling van ons hoogveenlandschap

Vraag & Antwoord

Waarom is hoogveen bijzonder?

Hoogveen kan veel water vasthouden en speelt ecologisch een belangrijke rol. Er komen bijzondere flora- en faunasoorten voor. Daarnaast kan hoogveen onder de juiste omstandigheden CO2 opslaan en draagt het bij aan het klimaatprobleem. De Europese Unie wil de beperkte hoogveengebieden daarom in stand houden, herstellen en beschermen.

Bestaat er ook laagveen?

Jazeker. In een laagveen leven de planten niet van regenwater, maar van het grond- en oppervlaktewater. De veengroei is afhankelijk van het waterpeil van de omgeving.

Wat is het verschil tussen levend hoogveen en herstellend hoogveen?

Actief of levend hoogveen is zeer zeldzaam in Nederland. Er is een permanent hoge waterstand voor nodig en een reliëf met bulten en slenken. De toplaag is actief en groeit door met veenmossen en andere hoogveenplanten. Daarentegen groeit herstellend hoogveen nog niet vanzelf. Er is wel een veenpakket aanwezig en er zijn mogelijkheden voor hoogveenherstel. Het systeem is echter nog niet volledig op orde. De actieve veenlaag kan bijvoorbeeld te dun zijn of er is jaarrond onvoldoende water beschikbaar.

Wat is hoogveen?

Hoogveen is een landschap dat gevormd wordt door een dikke laag op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten. Het is mineraalarm, zuur drasland en leeft van regenwater. Het lijkt een beetje op een spons. Als je er in knijpt, komt er een heleboel water uit. En als je over het veen loopt, voel je duidelijk dat het moerassig is. De grond zakt bij iedere voetstap een beetje weg. Het veert op en neer, is drassig en heel erg nat. Hoogveen heeft een bruine tot zwarte kleur.

Waaruit bestaat hoogveen?

Hoogveen bestaat uit onverteerde, dode plantenresten, voornamelijk veenmos. In hoogveen groeien maar enkele andere plantensoorten. Op hoger gelegen plaatsen komt wollegras voor en op drogere plaatsen diverse heidesoorten.

Unieke natuur

Meer over de unieke natuur

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan