Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen

Dit is hoogveen

Hoogveen is een landschap van een dikke laag op elkaar gepakte plantenresten: vooral veenmos. Dit veenmos groeit, soms in de vorm van kussens, en zuigt zich als een spons vol met regenwater. Als je er in knijpt, komt er een heleboel water uit. En als je over het veen loopt, voel je duidelijk dat het moerassig is. De grond veert bij iedere voetstap op en neer. Wereldwijd worden hoogvenen sterk bedreigd. Het veen verdroogt en de hoeveelheid stikstof in de natuur neemt toe. En dat heeft direct effect op de planten en dieren in het gebied.

Eigen waterhuishouding

Het natuurgebied Engbertsdijksvenen bestaat uit levend hoogveen, herstellend hoogveen en heide. Midden in het gebied ligt nog een hoogveenrestant van ongeveer vijf meter dik, helemaal in oorspronkelijke staat. Dit is zeer zeldzaam in Nederland.

Levend hoogveen fungeert als een spons. In natte perioden slaat het water op en geeft het langzaam water af aan de omgeving. Ook als het droger wordt, blijft de spons nog lang vochtig waardoor het hoogveen kan blijven groeien. Valt er een bui in de Engbertsdijksvenen, dan duurt het in de toekomst ongeveer 4 weken voordat het water het gebied verlaat. Ter vergelijking: in stedelijk gebied of intensief ontwaterd landbouwgebied duurt dit enkele uren of hooguit enkele dagen. Levend hoogveen heeft een eigen waterhuishouding met een waterspiegel die hoger ligt dan de omgeving. Hierdoor kan het uitgroeien tot grote aaneengesloten zompige veenkussens die strekken tot zover de horizon reikt.

Het grootste deel van Engbertsdijksvenen bestaat uit 'herstellend' hoogveen. Dit veenpakket groeit niet vanzelf, maar is kansrijk om te herstellen.

13091 Veenmos

De ontwikkeling van ons hoogveenlandschap

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan