Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis

Wonen en werken bij een natuurgebied

Het buitenleven, de vogels, de bomen, de rijke historie. Het is genieten om te mogen wonen of werken rondom Engbertsdijksvenen. Beperkingen zijn er echter ook. Om het hoogveenlandschap in stand te houden, zijn er maatregelen nodig in de natuur én in de omgeving.

Boeren, burgers, grondeigenaren, gemeenten, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties: allemaal worden zij betrokken bij het maken van een advies inrichtingsplan. Het uitgangspunt is dat de natuurdoelen worden behaald met een minimale negatieve impact op de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied.

Toekomstperspectief

Nu de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) eind 2021 een variant heeft gekozen worden de effecten in de buffer en rondom het natuurgebied steeds duidelijker. Deze effecten worden besproken met de grondeigenaren. Hierbij wordt ook aangegeven wat de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de gronden zijn. Met deze informatie kunnen grondeigenaren bepalen of er toekomstperspectief is. Kan het huidige grondgebruik voortgezet worden? Is een aangepast grondgebruik noodzakelijk? Past een aangepast grondgebruik bij mij en mijn bedrijfsvoering? Wat zijn alternatieven? Dit zijn vragen die ondernemers in de buffer voor zichzelf moeten beantwoorden. Met informatie uit de modelleringen faciliteert LTO-Noord deze ondernemers. Daarnaast voert de provincie Overijssel gesprekken met deze ondernemers om afspraken te maken over het schadeloos stellen. Hierbij valt te denken aan een financiële vergoeding, het opkopen van de gronden en eventueel gebouwen of ruilen van gronden. Dit proces zal de aankomende jaren voortgezet worden, totdat er een vastgesteld PIP is en de maatregelen uitgevoerd gaan worden.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan