Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis

De beste condities voor hoogveenontwikkeling

In natuurgebied Engbertsdijksvenen zetten we alles op alles om hoogveen te behouden en te versterken. Door het gebied anders in te richten, stimuleren we de ontwikkeling in de natuur. Zo blijft bijzondere flora en fauna behouden voor de toekomst.

Door sloten te dempen, stuwen te bouwen en kades aan te leggen herstellen we als het ware de oorspronkelijke situatie. Het doel: de hydrologische omstandigheden in het natuurgebied duurzaam verbeteren.

Vergunningen

Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen, moet het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning.

Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoördineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de benodigde vergunningen en besluiten in één procedure vanuit de provincie Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig.

In een later stadium zullen aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd. Zoals onder meer de watervergunning en een vergunning voor de pijpleiding.

20180906 172155

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan