Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis

De beste condities voor hoogveenontwikkeling

In natuurgebied Engbertsdijksvenen zetten we alles op alles om hoogveen te behouden en te versterken. Door het gebied anders in te richten, stimuleren we de ontwikkeling in de natuur. Zo blijft bijzondere flora en fauna behouden voor de toekomst.

Door sloten te dempen, stuwen te bouwen en kades aan te leggen herstellen we als het ware de oorspronkelijke situatie. Het doel: de hydrologische omstandigheden in het natuurgebied duurzaam verbeteren.

Vergunningen

Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen, moet het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning.

Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoördineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de benodigde vergunningen en besluiten in één procedure vanuit de provincie Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig.

In een later stadium zullen aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd. Zoals onder meer de watervergunning en een vergunning voor de pijpleiding.

20180906 172155

Vraag & Antwoord

Wat is effect voor omliggende percelen?

Er is een hydrologisch model opgesteld voor de maatregelen binnen de grenzen van het natuurgebied. Hieruit blijkt dat de maatregelen in het natuurgebied geen nadelig effect hebben buiten het natuurgebied. Dit wordt gemonitord met peilbuizen.

Kan vernatten extra muggen of andere insecten opleveren?

Een muggenplaag, zoals eind jaren ’80 in Kloosterhaar, is een extreme en sporadische gebeurtenis. Om herhaling te voorkomen wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar het soort en het aantal muggen in Engbertsdijksvenen.

Hoe wordt water vastgehouden in het gebied?

Door middel van kades worden compartimenten in het gebied gecreëerd; een soort vakverdeling waarin water wordt vastgehouden.

Blijft het gebied in de toekomst toegankelijk voor wandelaars en fietsers?

Ja, het opengestelde gedeelte blijft toegankelijk. In samenspraak met de omgeving worden mogelijk ook nieuwe routes toegevoegd.

Effecten omgeving

Meer over effecten omgeving

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan