Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen Nieuwsbericht

Aanvraag vergunningen voor tijdelijke voorzieningen in het natuurgebied

Geplaatst op 9 maart 2021

Staatsbosbeheer streeft ernaar om op 23 april a.s. een aantal vergunningen aan te vragen die nodig zijn om tijdelijke voorzieningen te kunnen treffen. Dan zouden de werkzaamheden vanaf augustus 2021 kunnen starten.

Het bouwteam (Staatsbosbeheer en aannemers Roelofs-Oosterhuis) werkt toe naar een Definitief Ontwerp (DO) voor de maatregelen in het natuurgebied. De verwachting is dat het DO voor de zomer van 2021 klaar is. Vooruitlopend op de werkzaamheden, vraagt Staatsbosbeheer een aantal vergunningen aan die nodig zijn om tijdelijke voorzieningen te kunnen treffen om vanaf augustus 2021 te kunnen starten met de uitvoering.

Het gaat om:

  • Omgevingsvergunning bij de gemeente Twenterand en gemeente Hardenberg;
  • Watervergunning bij het waterschap Vechtstromen;
  • Raamsaneringsplan bij de Omgevingsdienst Twente.


Waarom zijn deze vergunningen nodig?

Het herstellen van het hoogveen kan niet zonder officiële toestemming. In september vorig jaar is door Provinciale Staten de PIP interne maatregelen en de ontgrondingsvergunning vastgesteld. Bij de ter inzagelegging van het PIP zijn drie beroepen aangetekend, waarvan twee een voorlopige voorziening hebben aangevraagd. De beroepen zijn in behandeling.

Het PIP besluit is nodig om sloten te kunnen dempen in het natuurgebied. Met de ontgrondingsvergunning kunnen kades worden aangelegd en hersteld. Daarmee hoopt Staatsbosbeheer komende zomer te kunnen starten met het dempen van sloten en het aanleggen en herstellen van kades.

Om deze maatregelen uit te voeren is zand en leem nodig. Voor het transport van zand is, in samenspraak met de omgeving, gekozen om dit per pijpleiding vanuit een zandwinplas in Kloosterhaar richting het natuurgebied te vervoeren. Hiermee wordt 75% van de transportbewegingen verminderd. Het leem is niet lokaal voorradig en moet altijd per as worden aangevoerd. Voor het zandtransport per pijpleiding, de zandopslag in een depot en voor het leemdepot zijn aanvullende vergunningen nodig.

Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat ‘bodemvreemde’ stoffen als asbest worden aangetroffen. Om goed geregeld te hebben hoe hiermee om te gaan is een zogenaamd raamsaneringsplan opgesteld. Dit plan geeft aan op welke manier dit materiaal veilig en praktisch uit het natuurgebied verwijderd kan worden. Ook voor dit plan is officieel toestemming nodig vanuit bevoegd gezag.

De vergunningen en het besluit op het raamsaneringsplan worden kort na de aanvraag gepubliceerd in de huis aan huis bladen en op de websites van de gemeenten Twenterand en Hardenberg, waterschap Vechtstromen en www.officielebekendmakingen.nl. Iedereen kan reageren op de plannen.

Brochure

Waar u terecht kunt en wanneer u kunt reageren leest u in onze brochure. Deze kunt u binnenkort vinden op deze website. Ook ontvangt de directe omgeving de brochure per post thuis.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan