Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip Nieuwsbericht

BAC 18 december 2020: wat zijn de eerste resultaten van de doorrekening van de variant 2020?

Geplaatst op 22 december 2020

Op 18 december kwamen de leden van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Engbertsdijksvenen op digitale wijze bij elkaar. Zij bespraken de uitkomsten van de eerste berekening met het hydrologisch model van variant 2020.

Sinds de laatste BAC vergadering in oktober 2020 is gestart met het doorrekenen van de variant 2020 met een grote buffer ten oosten van het natuurgebied. De eerste stap is het bepalen van het effect op het ecologisch doelbereik. Hierin staan de effecten op de natuur centraal. Daarnaast is er gekeken naar de opbrengstderving bij de landbouw. Er is nog geen rekening gehouden met mitigerende maatregelen bij woningen en landbouwpercelen. Dit gebeurt in de volgende stap.

Tussentijdse resultaten besproken

De resultaten van de eerste rekenronde zijn op 18 december aan de leden van de BAC gepresenteerd. Zij zagen dat de eerste rekenronde ecologisch doelbereik geeft. De volgende stap is het kijken naar maatregelen om woningen niet natter te maken en agrarische ondernemers perspectief te kunnen bieden.

Verdere maatregelen uitwerken samen met de omgeving

Het verder uitwerken van deze zgn. mitigerende maatregelen gebeurt in goed overleg met experts en de direct betrokkenen. De experts komen in januari bij elkaar om te kijken wat nodig is voor de mitigerende maatregelen. Vervolgens ontvangen de direct belanghebbenden, omwonenden en (agrarisch) ondernemers begin volgend jaar een uitnodiging voor een gesprek om de verdere maatregelen met elkaar in te vullen. Alle resultaten komen samen in een nieuwe rapportage over de tweede rekenrode. De resultaten hiervan worden eerst besproken met de direct betrokkenen voordat het in de klankbordgroep en de BAC op de agenda komt.

Stap voor stap naar een inrichtingsplan

Uiteindelijk werken we toe naar een Provinciaal inrichtingsplan (PIP). Het streven is om dit eind 2021 aan te bieden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De voorbereidingen voor de benodigde planologische procedures worden de komende periode in gang gezet. De eerste stap is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD). Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor een milieueffectrapportage (MER)’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld.

Meer nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan