Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen Nieuwsbericht

Groen licht voor doorrekenen variant 2020

Geplaatst op 22 oktober 2020

LTO Noord werkt in opdracht van de provincie Overijssel aan een advies inrichtingsplan voor de maatregelen rondom Engbertsdijksvenen. Het behoud en herstel van het hoogveen is hierin een randvoorwaarde. Daarnaast gelden twee belangrijke principes, namelijk het niet natter worden van de woningen ten opzichte van de huidige situatie en het kunnen bieden van perspectief aan de agrarische ondernemers. Op 7 oktober jl. kwam de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) bijeen en is een nieuwe stap gezet in het proces. Onafhankelijk voorzitter Erik Back vertelt hier meer over.

Wat hebben de bestuurders van de partners besproken?

De bestuurders hebben opnieuw bevestigd achter de variant te staan met de grotere oostelijke buffer. Ze verwachten dat dit een robuuste en toekomstbestendige oplossing biedt. Ze zijn dan ook allemaal heel benieuwd naar de effecten van deze grote buffer op het te verwachten ecologische doelbereik en op de omliggende woningen en percelen. Zij gaven groen licht voor het verder in beeld brengen van alle effecten op doelbereik, omliggende gronden, bedrijfspanden en woningen.

Wat is hier aan voorafgegaan?

Alle betrokken partners hebben eerder dit jaar geadviseerd de variant uit te werken om aan de oostzijde van het natuurgebied in een groot deel van het gebied water vast te houden. Deze oplossing is kostbaar, maar ook robuust en toekomstbestendig en lijkt zowel perspectief voor de natuur als voor ondernemers en bewoners in de omgeving te bieden. We zijn nu gestart om de effecten van deze aanpak door te rekenen.

Wat betekent het besluit van 7 oktober voor het project en de directe omgeving?

We kunnen verder met de benodigde onderzoeken. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de experts en alle direct betrokkenen. Met instemming van het BAC vindt het onderzoek in fases plaats: een doorrekening zonder mitigerende maatregelen en een doorrekening met mitigerende maatregelen om de verschillen in beeld te brengen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

We werken stapsgewijs toe naar het advies inrichtingsplan. Allereerst vinden dus nog meer doorrekeningen plaats. We verwachten eind dit jaar de eerste resultaten te hebben. Het BAC maakt vervolgens een inschatting van het effect op het hoogveen in het gebied. Als blijkt dat het water vasthouden voldoende effect heeft op het ecologische doelbereik, is de volgende stap het bepalen van de (mitigerende) maatregelen om de effecten op de omgeving zo veel mogelijk op te heffen. Zoals we hebben afgesproken met de omgeving. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met alle experts, bewoners en grondeigenaren. In de zomer van 2021 willen we het advies inrichtingsplan aanbieden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Zij nemen daarna het definitieve besluit over het inrichtingsplan. Pas dan staat echt vast hoe het gebied rondom Engbertsdijksvenen eruit komt te zien.

Meer nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan