Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

De effecten van een grote buffer

Geplaatst op 9 juli 2020

In samenwerking met partners, agrariërs en omwonenden wordt het plan uitgewerkt voor een grote buffer aan de oostzijde van de Engbertsdijksvenen. Het doel: natuurlijke en duurzame vernatting én ruimte voor extensief agrarisch gebruik binnen de buffer. Door eerdere hydrologische berekeningen weten we goed hoe het systeem hydrologische werkt. Op hoofdlijnen hebben we al inzicht in de effecten van een grote buffer.

  • Gronden binnen de buffer en daaromheen zullen natter worden, omdat water uit het gebied zo veel mogelijk vastgehouden wordt. Hierover zijn we in overleg met de betreffende bewoners en ondernemers.
  • Voor de zuidzijde (De Pollen) en voor de westzijde zijn de effecten minimaal. Omdat we in overleg met de direct belanghebbenden mitigerende maatregelen nemen, ontstaat er geen extra vernatting van de woningen.

In de komende maanden worden gedetailleerde berekeningen gemaakt om de effecten nauwkeurig te onderbouwen. Aan het einde van het jaar is detailinformatie beschikbaar. Daarna wordt ook berekend welke mitigerende maatregelen nodig zijn om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Huidige vernatting in kaart

Diverse omwonenden geven aan dat zij op dit moment last hebben van wateroverlast. Momenteel voert Sweco een onderzoek uit nabij de Bavesbeekweg en de noordzijde van de Oude Hoevenweg om inzichtelijk te maken wat de oorzaak hiervan is. Op basis van dit onderzoek geeft Sweco advies over mogelijke maatregelen waarmee de overlast kan worden verminderd of verholpen.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan