Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier
Nieuwsbericht

Einde inzagetermijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Geplaatst op 15 juli 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de maatregelen rondom Engbertsdijksvenen lag tot en met 5 juli ter inzage. Op 10 juni organiseerde de provincie Overijssel een digitaal spreekuur over de NRD en werden vragen van geïnteresseerden beantwoord. Uiteindelijk heeft de provincie acht zienswijzen ontvangen. De zienswijzen worden zo nodig verwerkt in de Milieu Effect Rapportage (MER).

Momenteel wordt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voorbereid voor de maatregelen rondom Engbertsdijksvenen. Hiervoor is het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk vanwege bestemmingswijzigingen (van agrarisch naar natuur) en voorgenomen ontgravingen. Een milieueffectrapport (MER) brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Aan het begin van deze m.e.r.-procedure wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin worden nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan