Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Erik Back: ‘Streven naar een unaniem advies’

Geplaatst op 19 maart 2020

Erik Back, onafhankelijk voorzitter van de Bestuurlijk Advies Commissie: “We waren er klaar voor: op 25 maart zou de Bestuurlijk Advies Commissie (BAC) bijeenkomen om een inrichtingsadvies te geven aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Deze datum valt echter midden in de coronacrisis. Nederlanders wordt gevraagd om tot en met 6 april 2020 thuis te werken en sociale contacten te beperken in de strijd tegen het virus. Om risico’s te beperken is de vergadering van het BAC daarom (voorlopig) uitgesteld. Dat de duidelijkheid voor de omgeving hierdoor vertraging oploopt, spijt ons oprecht. Op afstand vergaderen lijkt ons echter onwenselijk gezien de impactvolle besluiten die genomen moeten worden. Daarvoor hopen wij op uw begrip.“

Het gebiedsproces gaat door

“Het gebiedsproces gaat de komende weken wel door om vaart te houden en u zo snel mogelijk meer duidelijkheid te bieden. We ronden momenteel de ecologische toetsing af en de schriftelijke uitwerking van ons advies aan de BAC. Per variant is de impact doorgerekend op de ecologie, vernatting, kosten en wateraanvoer. Ook is er gekeken naar behoud van woongenot, leefgenot en voorzieningen. Nu alle informatie tot op detailniveau beschikbaar is, maakt het kernteam het advies voor de BAC klaar.”

Ons uitgangspunt: het beste voor het gebied

“Als onafhankelijk voorzitter vind ik het belangrijk dat het inrichtingsadvies van de BAC unaniem is. Hoewel alle leden een eigen achterban hebben met verschillende belangen, moet onze basisgedachte zijn ‘Wat is het beste voor het gebied?’. Uw persoonlijke inbreng tijdens de gebiedsavonden van de afgelopen weken was voor uw vertegenwoordiger(s) in de BAC van grote waarde om uw inzichten en aandachtspunten zorgvuldig te wegen.

Het is mijn persoonlijk streven om u na de BAC-vergadering snel te informeren over de vervolgstappen. Hebt u in de tussentijd vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via erik@kr8consultancy.nl of 06-22 47 76 21.”

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan