Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier
Nieuwsbericht

Even voorstellen: Susan Bonekamp, lid van de Bestuurlijke Adviescommissie

Geplaatst op 8 oktober 2021

Sinds 1 september 2021 heeft Susan Bonekamp het stokje overgenomen van Herman Brink als provinciehoofd Overijssel en als bestuurslid in de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Engbertsdijksvenen. Graag stelt zij zich aan u voor.

Wat is uw ervaring binnen Staatsbosbeheer?

“Zestien jaar geleden tekende ik mijn contract. Ik was jarenlang gebiedsmanager bij de Oostvaardersplassen. Toch zijn Overijssel en Natura2000 mij niet onbekend. In mijn beginjaren coördineerde ik de internationale samenwerking in Overijssel en werkte ik aan interne beheerplannen. Vanuit het hoofdkantoor in Driebergen was ik projectleider van de eerste Natura2000 beheerplannen.”

Wat wilde u graag worden als klein kind?

“Ik wist van jongs af aan dat ik mij wilde inzetten voor onze natuur. Mijn vader was boswachter, dus die passie heb ik van huis uit meegekregen.”

Welke opleiding en werkervaring heeft u nog meer?

“Na mijn opleiding Bos- en natuurbeheer werkte ik voor het Gelders Landschap en heb ik drie jaar les gegeven in bos- en natuurbeheer op Hogeschool van Hall Larenstein.”

Waarom de overstap naar Overijssel?

“We hebben in Nederland de komende jaren veel werk te doen op het gebied van klimaat, stikstof, water en verdroging. Daar wil ik graag aan bijdragen. Juist in Overijssel is de opgave groot en zijn de natuurgebieden verweven met de omgeving. Dat maakt het bijzonder om hier samen naar oplossingen te zoeken.”

Wat is uw eerste indruk van Engbertsdijksvenen?

“Op 1 september jl. was ik samen met de overige BAC leden bij het werkbezoek van Provinciale Staten. Het natuurgebied zelf kende ik al, maar ik maakte toen kennis met de opgave rondom het natuurgebied; aan de zuidkant met de omwonenden, we gingen in gesprek met een agrariër en naar het Veenmuseum. Het gaf mij een goede indruk van de invloed van het Natura2000 project op bewoners en ondernemers.

Als ik midden in het natuurgebied sta, vind ik het weidse uitzicht het meest kenmerkend. Het maakt mij ook bewust van de geschiedenis van ons land. Het gebied is een restant van hoe ons vroegere landschap er ooit heeft uitgezien. De kraanvogels vind ik een symbool, een mysterieuze vogel met een prachtig geluid. Ik ben ze helaas nog niet tegengekomen hier, maar ik zou het geweldig vinden als ik ze meer zou zien.”

De eerste bestuursvergadering met de commissieleden was vrijdag 1 oktober jl. Wat is uw daarvan bijgebleven?

“Het viel mij op dat de BAC leden het gevoel dragen dat we gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het gebied. Dat was mooi om te merken. De positieve houding ten aanzien van de samenwerking en het proces zal ons helpen in de discussie en de toekomstige beslissingen om duidelijkheid te geven aan de omgeving.

Ik zie het ook als mijn missie om samen met de partners te zorgen dat gebeurt wat moet gebeuren. In een zorgvuldig gebiedsproces wil ik mijn steentje bijdragen aan goede oplossingen voor diegene die effecten gaan ondervinden van de natuurherstelmaatregelen.”

Hoe kijkt u terug op de overdracht met Herman Brink?

“Gelukkig is Herman niet helemaal weg. Hij vervult een deeltijdfunctie als adviseur voor de directie terreinbeheer. Ik kan hem altijd bellen als ik even wil sparren. Dat is fijn.”

Wat is uw wens voor de toekomst van Engbertsdijksvenen?

“Uiteraard een goed functionerend hoogveengebied. Maar ik wens ook dat de omgeving zich ontwikkelt tot een gebied waar mensen weer kunnen bouwen aan hun toekomst. Engbertsdijksvenen en de omgeving verdienen het om trots op te zijn.”

Meer nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan