Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip Nieuwsbericht

Inloopbijeenkomst over maatregelen in het gebied op 13 juli 2022

Geplaatst op 29 juni 2022

Op woensdag 13 juli a.s. organiseert het bouwteam van Staatsbosbeheer en aannemerscombinatie Roelofs-Oosterhuis een inloopbijeenkomst over de maatregelen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Het bouwteam informeert u graag over de stappen die de afgelopen periode zijn gezet en over het vervolg.

U bent van harte welkom op woensdag 13 juli 2022 tussen 16.00 uur en 21.00 uur in het dorpshuis 't Haarschut (Dorpsstraat 17, 7694 BN Kloosterhaar).

U kunt vrij binnen komen lopen tussen de bovengenoemde tijdstippen. Mocht u op dit tijdstip niet kunnen komen en u heeft toch vragen, neem dan contact op via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Ontwerptekeningen: De afgelopen maanden heeft het bouwteam gewerkt aan de ontwerptekeningen voor de interne maatregelen. Het IDO maakt duidelijk op welke locaties welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden en hoe het gebied er in de eindsituatie uit gaat zien.

Zandtransport: Voor de werkzaamheden is veel zand- en leemgrond nodig. Staatsbosbeheer heeft het afgelopen jaar uitgebreid onderzocht of zandtransport per pijpleiding mogelijk is. Verschillende varianten van zandtransport zijn besproken met betrokken partijen, zoals Dorpsbelang Kloosterhaar en met experts. Hierbij is gekeken naar het effect op de omgeving, de mate van duurzaamheid, betaalbaarheid en de - technische en juridische - haalbaarheid. Uit de onderzoeken blijkt dat de pijpleiding zorgt voor juridisch en technisch grote risico’s voor het project en de omgeving. Alle argumenten afwegende is de variant per pijpleiding afgevallen. Het zand zal per vrachtwagen vervoerd worden. Op dit moment onderzoekt het bouwteam of dit vanaf de zuidkant van zandwinplas ’t Anker mogelijk is over agrarische gronden. Dit om de hinder voor omwonenden zoveel als mogelijk te beperken.

Vergunningen: Het bouwteam gaat voor de aan te vragen vergunningen werken met een coördinatieregeling. Een coördinatieregeling is het geclusterd aanvragen van vergunningen waarbij één overheid de vergunningen coördineert. In dit geval is de provincie Overijssel het coördinerende bevoegd gezag.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan