Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip Nieuwsbericht

Let op! Gevaarlijk terrein bij leemopslag

Geplaatst op 21 juni 2023

De tijdelijke leemopslag, naast boerderij ‘n Huisken en de toegang tot de Engbertdijksvenen bij Kloosterhaar, is geen openbaar terrein. Toch zijn er regelmatig mensen die de leemberg beklimmen. Het betreden van het leem en de watergang er omheen is gevaarlijk! Wanneer op het leem gelopen wordt kan dit instorten en tijdens natte perioden kan je makkelijk wegzakken in het depot en in de directe omgeving.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Langs de tijdelijke opslag zijn daarom een afrastering en verbodsborden geplaatst. Hiermee is de begrenzing van het gevaarlijke terrein duidelijker zichtbaar voor iedereen. Staatsbosbeheer hoopt zo bezoekers te waarschuwen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Behoud hoogveen
In de tijdelijke opslag ligt leem dat nodig is voor het aanleggen en herstellen van dammen en kades in het natuurgebied. Door te zorgen voor deze waterkeringen blijft er meer water langer in het gebied. Het vasthouden van regenwater en het verhogen van de waterstand zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam behoud van het hoogveen.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan