Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo Landbouw rondom Engbertsdijksvenen
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier Landbouw rondom Engbertsdijksvenen
Nieuwsbericht

Meer tijd voor uitwerking mitigerende maatregelen

Geplaatst op 11 maart 2021

Eind vorig jaar gaven de leden van de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) groen licht voor het verder uitrekenen van de effecten van variant 2020. Het effect op het ecologisch doelbereik en de opbrengstderving is inzichtelijk voor maatregelen zonder mitigatie. De volgende stap is het bepalen van de mitigerende maatregelen om woningen en landbouwpercelen droog te houden.

De uitwerking van deze maatregelen gebeurt in overleg met de leden van de BAC, de klankbordgroep, experts en direct betrokkenen. Het kost tijd om met alle partijen en belanghebbenden te komen tot een zorgvuldig afgewogen kader voor de uitwerking van de mitigerende maatregelen. De BAC heeft daarom meer tijd gevraagd om met elkaar tot overeenstemming te komen. De komende weken zal meer duidelijk worden over de mitigerende maatregelen. Zodra de maatregelen doorgerekend zijn bespreken we die eerst met de direct betrokkenen in de omgeving.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan