Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Nieuwe samenwerking in Engbertsdijksvenen

Geplaatst op 28 juli 2020

Op donderdagmiddag 16 juli is de nieuwe samenwerking bekrachtigd voor de verdere voorbereiding en uitvoering van de hydrologische natuurherstelmaatregelen in de Engbertsdijksvenen. Midden in het natuurgebied bij uitkijkpunt de Pluus ondertekenden de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de bouwcombinatie Roelofs-Oosterhuis de bouwteamovereenkomst.

Deze symbolische handeling is het startsein voor een intensieve samenwerking waarbij Staatsbosbeheer samen met advies– en ingenieursbureau Roelofs en aannemersbedrijf Oosterhuis als bouwteam gezamenlijk werken aan het duurzaam herstel van hoogveen in dit gebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Overijssel.

Beschermd natuurgebied Natura2000

Hoogveengebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn uniek in Europa. Dit natuurtype heeft een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura2000. Het doel van Natura2000 is de biodiversiteit te behouden en herstellen, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. Dit gebeurt onder meer door meer water vast te houden in het natuurgebied. Het aanleggen en herstellen van kades, het dempen van sloten en het maken van compartimenten zijn de belangrijkste maatregelen die in het bouwteam worden uitgewerkt.

Uit de streek

Deze bouwteamsamenwerking is het resultaat van een Europese aanbesteding voor de versterking en aanleg van kades in Engbertsdijksvenen. De combinatie Roelofs-Oosterhuis heeft al veel ervaring met hoogveenprojecten. Oosterhuis is als aannemer gespecialiseerd in natuurontwikkelingsprojecten en heeft de afgelopen jaren diverse grote projecten uitgevoerd, waaronder de aanleg van kades in het Bargerveen. ‘Roelofs is een familiebedrijf dat midden in de samenleving staat’, aldus directeur Gerard Hoiting. ‘Dat blijkt wel, want we vieren dit jaar ons 60-jarig bestaan. Voor ons is een project als Engbertsdijksvenen als “lokale” ondernemer een geweldige kans. We kennen de omgeving, hebben veel ervaring met bouwteamprojecten en hebben bij andere hoogveenprojecten goede ervaringen opgedaan met het ontwerp en de uitvoering die we in de Engbertsdijksvenen kunnen toepassen.’

Ook Hennie Schuman, hoofd van de Eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel staat positief tegenover deze samenwerking: ‘Binnen onze Natura2000-projecten is dit een bijzondere samenwerkingsvorm. Fijn dat het werk – in deze coronatijd – doorloopt en dat een lokale partij deel uitmaakt van dit bouwteam. Binnen dit project is het belangrijk, zeker ook richting uitvoering, om steeds de omgeving te informeren en te betrekken bij de stappen die we zetten.’

Met de streek

Herman Brink, provinciehoofd van Staatsbosbeheer, vindt het des te belangrijker om ook nu goed betrokken te blijven: ‘De komende periode moeten er nog veel keuzes gemaakt worden in het ontwerpproces, waarin de omwonenden goed meegenomen moeten worden. De manier waarop de omgeving wordt betrokken is daarbij van groot belang’.

De betrokkenheid uit de omgeving blijkt wel uit de reacties op de PIP-procedure. Maandag 13 juli was de laatste dag van de terinzagelegging van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontgrondingsvergunning voor de interne maatregelen in het natuurgebied. Daarop hebben diverse omwonenden en belanghebbenden hun zienswijze kenbaar gemaakt. Dit benadrukt het belang om zorgvuldig om te gaan met de signalen uit de omgeving en voortdurend met de mensen in gesprek te blijven. Ook de komende jaren heeft dit zeker de aandacht binnen het bouwteam. Na de zomer is het eerstvolgende moment waarop de omgeving verder wordt geïnformeerd over de plannen.

Onderdeel van dicht bij de omgeving staan, is ook het werken vanuit het gebied. Wekelijks werkt het bouwteam vanuit dorpshuis ’t Haarschut in Kloosterhaar. Daarnaast worden in een aantal kernen etalages ingericht om mensen uit de omgeving meer te betrekken bij wat er speelt in en rondom Engbertsdijksvenen. In dat kader wordt ook gewerkt aan de inrichting van ’t Huisken, om vandaar uit ook informatie over het project te kunnen geven, samen met een aantal vrijwilligers.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan