Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande Ganzen Nieuwsbericht

Notitie Reikwijdte en Detail binnenkort ter inzage

Geplaatst op 29 april 2021

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de maatregelen rondom Engbertsdijksvenen wordt medio mei 2021 ter vaststelling voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel. Na vaststelling door GS ligt de NRD vanaf eind mei / begin juni gedurende zes weken ter inzage. De NRD kan digitaal worden geraadpleegd via de website van de provincie en is als inkijkexemplaar (alleen op afspraak) beschikbaar op het provinciehuis in Zwolle en op het gemeentehuis van Twenterand in Vriezenveen. Meer informatie en de exacte data van de inspraakperiode kunt u vinden op de website van de provincie Overijssel en in De Toren van Twenterand.

Digitale informatieavond

Tijdens de ter inzage legging organiseert de provincie een digitale informatieavond. De datum van deze bijeenkomst kunt u na het besluit van GS vinden op de website van de provincie Overijssel en in de lokale krant. Ook op deze website vindt u dan meer informatie en de exacte data.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor de maatregelen rondom het natuurgebied werkt het kernteam stapsgewijs toe naar een Provinciaal inrichtingsplan (PIP). Het streven is om dit eind 2021 als ontwerp ter vaststelling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De voorbereidingen voor de benodigde planologische procedures worden de komende periode in gang gezet. De eerste stap in deze procedure is het opstellen en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Wat is een NRD?

Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor een milieueffectrapportage (MER)’ en beschrijft op welke wijze het MER wordt opgesteld. Inhoudelijke keuzes worden in een NRD nog niet gemaakt. Het opstellen van een MER is nodig om de gevolgen voor het milieu van de herstelmaatregelen die rondom Engbertsdijksvenen worden genomen in kaart te brengen. Het MER maakt als bijlage onderdeel uit van het (ontwerp-)PIP.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan