Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis Nieuwsbericht

Officiële publicatie Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vertraagd

Geplaatst op 22 oktober 2020

Zoals al eerder is vermeld heeft Provinciale Staten op 23 september 2020 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen Engbertsdijksvenen, de ontgrondingsvergunning en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Helaas is door een technische storing de officiële publicatie van de provincie Overijssel uitgesteld.

Uitstel van de inspraak termijn

De provincie zou de officiële publicatie ter inzage leggen van dinsdag 20 oktober tot en met dinsdag 1 december 2020. Vanwege technische problemen is het vastgestelde inpassingsplan niet tijdig digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat de ter inzage termijn en de beroepstermijn worden uitgesteld.

Op dit moment is nog onduidelijk wanneer deze nieuwe termijn start. Houd hiervoor de website van de provincie Overijssel in de gaten.

Toezeggingen naar de omgeving

Het PIP besluit is nodig om de volgende werkzaamheden binnen het natuurgebied mogelijk te maken, zoals het dempen van sloten en de aanleg van kades. Om wateroverlast in de omgeving te voorkomen, zijn twee toezeggingen gedaan naar de omgeving:

  1. De woningen ondervinden geen schade door de maatregelen in het natuurgebied.
  2. De peilen in het natuurgebied gaan pas omhoog als de maatregelen buiten het natuurgebied zijn uitgevoerd inclusief de bijbehorende mitigerende maatregelen.

Met de interne maatregelen willen we het natuurgebied natter krijgen en minder schommelingen krijgen in de waterstand. Vanuit Staatsbosbeheer beseffen we dat de hydrologische onderbouwing de zorgen over effecten buiten het natuurgebied niet zomaar wegneemt. We zullen daarom het waterpeil in het natuurgebied pas opzetten als het hele systeem rondom het natuurgebied goed is ingericht. Dat betekent dat we pas meer water gaan vasthouden als de eventueel noodzakelijke mitigerende maatregelen (extern) zijn uitgevoerd.

Excursies in het kader van de PIP

Rondom de besluitvorming van het PIP zijn vorige week twee gebiedsexcursies georganiseerd voor het algemene publiek. Daarnaast is eind augustus de gemeenteraad van Twenterand op bezoek geweest. Deze excursies werden enorm gewaardeerd en iedereen ging na afloop goed geïnformeerd naar huis.

Bezoek gemeenteraad Twenterand

Gebiedsexcursie voor algemeen publiek

Meer nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan