Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis Nieuwsbericht

Online bijeenkomst over de interne maatregelen op 8 april 2021

Geplaatst op 2 april 2021

Op donderdagavond 8 april a.s. praat Staatsbosbeheer u graag bij over de laatste stand van zaken. Daarbij informeert Staatsbosbeheer u over de vorderingen om te komen tot een Definitief Ontwerp en vergunningen die nodig zijn voor tijdelijke voorzieningen die moeten worden aangelegd om tot uitvoering over te kunnen gaan. Ook krijgt u meer informatie over de laatste ontwikkelingen rondom het betrekken van de omgeving. De bijeenkomst (via Teams) start om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.

Op weg naar een Definitief Ontwerp
Het bouwteam Staatsbosbeheer en aannemerscombinatie Roelofs-Oosterhuis werkt hard aan het Definitieve Ontwerp voor de maatregelen in het natuurgebied. In dit ontwerp werkt het bouwteam de maatregelen uit die nodig zijn om het hoogveengebied te herstellen en het regenwater langer in het gebied vast te houden. Dit omhelst het dempen van sloten en de aanleg en het herstel van kades met zand- en leemgrond.

Vergunningen voor tijdelijke voorzieningen
Om deze maatregelen uit te kunnen voeren, zijn vergunningen nodig om het zand en de leemgrond in het gebied te kunnen verwerken. Dit gaat om tijdelijke voorzieningen die nodig zijn om het werk te kunnen gaan uitvoeren, zoals zandtransport, zandopslag in een depot en opslag van leemgrond in een leemdepot. Tevens wordt het raamsaneringsplan in procedure gebracht. Daarin worden afspraken gemaakt over het afvoeren van eventuele bodemvreemde materialen die tijdens de uitvoering kunnen worden aangetroffen. Volgens de huidige planning moeten deze vergunningen binnenkort worden aangevraagd.

Aanmelden verplicht
We verzoeken u zich vooraf aan te melden voor deze online bijeenkomst. Dit kan tot woensdag 7 april 12.00 uur via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. naam en telefoonnummer.

Graag tot ziens op 8 april.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan