Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo Fotograaf: Gerrit Schepers
provincie overijssel logo Fotograaf: Gerrit Schepers
vrijstaande hagedis Werkzaamheden augustus/september

Plaatsen werkunits en leemtransport

Geplaatst op 25 augustus 2022

De voorbereidingen van de hydrologische herstelwerkzaamheden, ofwel het ontwerp voor het herstel en de aanleg van kades en het dempen van sloten, gaan vanuit Staatsbosbeheer in samenwerking met de bouwcombinatie Roelofs-Oosterhuis door gedurende de Raad van State-procedure. Welke werkzaamheden vinden de komende tijd plaats?

Plaatsen werkunits

Het bouwteam overlegt veelvuldig. Afstemming die het team graag zo dicht mogelijk bij het natuurgebied wil hebben. Hiervoor plaatst Roelofs op vrijdag 26 augustus een aantal werkunits bij de werkschuur (klik hier voor de locatie tekening). Deze units zijn bedoeld als werk- als vergaderplek voor het bouwteam. Daarnaast gaan de units ook als informatieruimte dienen voor de omgeving, onder andere tijdens inloopbijeenkomsten. En mocht de schop echt in de grond gaan, kunnen deze units tevens als uitvoeringskeet gebruikt gaan worden.

Leemtransport

In de loop van volgende week start Roelofs met de verdere aanvoer van leem naar het leemdepot bij de N343/Groenedijk (naast de parkeerplaatsen zijde Kloosterhaar). In dit depot is al een deel leem opgeslagen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in Engbertsdijkvenen is echter nog meer leem nodig. Het gaat om een partij van 25.000 kuub die in Assen is aangekocht. Het transport duurt naar verwachting 6 tot 8 weken, wat betekent dat er 24 á 30 vrachten per dag plaatsvinden. De vrachtwagens rijden via de N36 en de N341 en dus niet door het dorp Kloosterhaar. Het leem blijft in het depot liggen totdat de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in Engbertsdijksvenen zullen starten.

Boskap en beheer bosopslag

In september zal aannemer Fuhler weer starten met het verwijderen van de bosopslag om verbossing van het hoogveenlandschap te voorkomen. Daarnaast wordt aan de zuidzijde nabij de parkeerplaats bos verwijderd. Omwonenden zijn hierover ingelicht in een inloopbijeenkomst op 11 juli jongstleden. In de toekomst worden hier ook sloten gedempt, waardoor hoogveen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. U kunt hier als wandelaar enige hinder van ondervinden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Mail dan naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan