Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo vrijstaande klauwier
Nieuwsbericht

Provinciale Staten stemt in met ruimer uitwerkingsgebied

Geplaatst op 8 oktober 2021

Op woensdag 22 september jl. sprak Provinciale Staten (PS) over het verruimen van het uitwerkingsgebied en het beschikbaar stellen van de bijbehorende financiële middelen voor Engbertsdijksvenen. Dit op verzoek van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC). Een grote meerderheid binnen PS stemde in met het voorstel. Een belangrijke stap voor zowel de omgeving als voor het herstel van de kwetsbare natuur in het hoogveengebied.

Het uitwerkingsgebied is het gebied rondom de Engbertsdijksvenen waar hydrologische maatregelen kunnen worden uitgevoerd of waar hydrologische effecten kunnen optreden. Door het besluit van PS is dit gebied nu verruimd. Ondernemers binnen het uitwerkingsgebied kunnen op verschillende manieren worden gecompenseerd. Ze kunnen schadeloos gesteld worden, krijgen ruilgrond of worden gecompenseerd bij het eventueel aanpassen van hun bedrijfsvoering. Zij kunnen ook een aanbieding ontvangen voor bedrijfsbeëindiging of zij kunnen op een andere plaats een andere bedrijf over nemen. Dit geeft de ondernemers veel meer duidelijkheid over de toekomst.

Klaas de Lange (LTO Noord) is trekker van het externe gebiedsproces en vertegenwoordiger van de agrariërs in de BAC: “Ik ben zeer verheugd dat de provincie heeft ingestemd met ons voorstel om het uitwerkingsgebied te verruimen. Hiermee doen we ons best voor de boeren en luisteren we naar het gebied."

In het kader van het besluit van de provincie organiseerde de BAC op 1 september jl. een werkbezoek voor de PS. Zij brachten onder andere een bezoek aan de Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg, kregen een rondleiding bij één van de agrariërs rondom het gebied en zij bezochten het Veenmuseum. Op deze manier kreeg PS een beeld van wat leeft en speelt in de omgeving.

Vervolgstappen

Op 1 oktober jl. kwamen de bestuurders van de BAC bij elkaar en werden zij bijgepraat over de laatste stand van zaken. De vervolgstappen zijn gericht op het in beeld brengen van de effecten van de voorgestelde maatregelen op de natuur, woningen en landbouw. De BAC komt in december dit jaar opnieuw bij elkaar om deze resultaten te bespreken en te beslissen over de te nemen maatregelen. Deze maatregelen worden besproken met de grondeigenaren en betrokkenen in de omgeving.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan