Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Terugblik informatiebijeenkomst juni 2020

Geplaatst op 9 juli 2020

Op 16 juni organiseerde de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst over het Provinciaal Inpassingsplan voor de werkzaamheden binnen de grenzen van het natuurgebied. Aan circa 30 bezoekers werd toegelicht dat dit (vergunningen)traject een eerste juridische stap is, die het mogelijk moet maken om in het natuurgebied sloten te mogen dempen en kades aan te leggen. Voordat Staatsbosbeheer met het werk kan beginnen moet het ontwerp van de kades nog uitgewerkt worden. Een aanvullend vergunningentraject met inspraakmogelijkheden en informatiesessies over de exacte maatregelen volgen vanaf het najaar van 2020 en lopen door in 2021.

Het was goed om elkaar in Langeveen weer ‘live’ te ontmoeten, met inachtneming van de coronamaatregelen.

Toelichting op de procedure

In een korte presentatie legde de provincie Overijssel uit waarom een inpassingsplan is opgesteld. Via het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de maatregelen binnen de grenzen van het natuurgebied worden een aantal verbodsbepalingen opgeheven die in het huidige bestemmingsplan staan. Denk aan het dempen van sloten en het verbod op het aanleggen van verharding. Ook wordt in deze procedure de ontgrondingsvergunning meegenomen om op termijn graafwerkzaamheden uit te kunnen voeren voor het herstel en de aanleg van kades. Het PIP ligt tot en met 13 juli ter inzage. U kunt het PIP online inzien en eventueel een zienswijze indienen.

Vragen over de effecten

“Als jullie dit najaar sloten willen gaan dempen, heeft dit dan geen negatieve effecten op mij als bewoner of als aangrenzende agrariër?” Dit was een van de vragen van omwonenden. Het antwoord hierop was klip en klaar: Nee, de maatregelen die we komend najaar willen uitvoeren - en waarvoor dit PIP onder meer nodig is - leiden NIET tot wijziging van het huidige waterpeil. Dit gaat namelijk alleen om voorbereidende werkzaamheden.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan