Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Toelichting op hydrologische effecten van interne maatregelen

Geplaatst op 9 juli 2020
Onderwerpen Maatregelen in het natuurgebied Onderwerpen Vernatten

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt van de kades die er in het natuurgebied voor moeten zorgen dat regenwater langer wordt vastgehouden. Dit ontwerp wordt in de komende maanden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Vooruitlopend hierop is een notitie opgesteld over de hydrologische effecten van deze maatregelen. Hiermee geven we gehoor aan de zorgen van bewoners en diverse belangenvertegenwoordigers.

Bekijk hier de notitie

De effectbepaling betreft alle maatregelen die Staatsbosbeheer nu voor ogen heeft en staan vermeld in het Voorlopig Ontwerp. Dit gaat verder dan de voorbereidende werkzaamheden die in het najaar van 2020 mogelijk al worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden omvatten slechts een deel van wat er in het voorlopig ontwerp staat weergegeven en bestaat onder meer uit het dempen van bepaalde sloten. Welke dat precies worden, wordt na de zomer duidelijk en wordt ook met u gecommuniceerd.

De conclusie van deze effectbepaling is dat er geen risico is op schade aan landbouwpercelen of woningen als gevolg van de voorgenomen vernattingsmaatregelen binnen het natuurgebied.

Om een ieder optimaal van informatie te voorzien, maakt deze notitie onderdeel uit van het PIP. De effectbepaling wordt meegenomen in de Nota van Antwoord die komende zomer wordt opgesteld. Op alle extra toegevoegde stukken bij het PIP heeft u de mogelijkheid beroep aan te tekenen.

Na de zomer organiseert Staatsbosbeheer een informatiebijeenkomst om onder meer een toelichting te geven op het hydrologische effect en hierover met u in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend gaan we dan ook in op de benodigde vergunningen die op een later moment worden aangevraagd en uw recht om bezwaar te maken.

Hebt u eerder vragen? Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Cleo Hubers voor een persoonlijk gesprek.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan