Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst op 16 juni

Geplaatst op 27 mei 2020

Om regenwater in het gebied vast te houden worden dit najaar sloten gedempt en voorbereidingen getroffen om kades in het natuurgebied aan te leggen. Het benodigde besluit en de vergunning voor deze werkzaamheden zijn aangevraagd bij de provincie; het betreft een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een ontgrondingsvergunning.

Met het Provinciaal Inpassingsplan wordt het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand aangepast om sloten in het natuurgebied te mogen dempen. Deze aanpassing is noodzakelijk om op termijn de benodigde natuurherstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De ontgrondingsvergunning is nodig voor het graven en verplaatsen van grond binnen de grenzen van het natuurgebied. Deze maatregelen worden op zijn vroegst in de herfst van dit jaar uitgevoerd en hebben geen effect op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs.

Het ontwerp PIP en de ontwerp-ontgrondingsvergunning liggen van 2 juni 2020 tot en met 13 juli 2020 ter inzage bij het provinciekantoor te Zwolle. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. Een aankondiging vanuit de provincie Overijssel hiervoor verschijnt binnenkort in de Toren en InTwenterand.nl. In een later stadium zullen aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd. Zoals onder meer de watervergunning en een vergunning voor een eventuele pijpleiding.

Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst op 16 juni 2020.

Informatiebijeenkomst op 16 juni

Op dinsdag 16 juni is er een bijeenkomst waar u meer informatie krijgt over het vergunningenproces en direct uw vragen kunt stellen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Deze bijeenkomst richt zich met name op de procedure. Op hoofdlijnen laten we ook zien om welke uitvoeringsmaatregelen in het natuurgebied het gaat en waarom deze procedure in gang wordt gezet.

  • Datum: 16 juni 2020
  • Tijd: 16.00 – 20.30 uur (uw persoonlijke tijdstip volgt na aanmelding)
  • Locatie: Zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen

Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich voor de bijeenkomst vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Wij verzoeken u om aan te geven of u ’s middags (16.00 – 18.00 uur) of ’s avonds (18.30 – 20.30 uur) wilt langskomen. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren.

Na de zomer volgt een volgende informatiebijeenkomst die dieper ingaat op de inhoud van de natuurherstelmaatregelen die we willen uitvoeren in de Engbertsdijksvenen. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging via deze nieuwsbrief en de lokale media.


Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan