Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Vergunningsprocedure voor werkzaamheden in de natuur

Geplaatst op 22 april 2020

Het werk van Staatsbosbeheer, binnen de grenzen van het natuurgebied, wordt vervolgd. Eerder informeerden we u al over versterking en aanleg van kades in het veengebied. Om de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar mogelijk te maken, start Staatsbosbeheer alvast met de vergunningsaanvragen. Het gaat om maatregelen die geen effect hebben op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs. Denk aan het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater vasthouden.

Drie besluiten in één gecoördineerde procedure

Om sloten in het natuurgebied te mogen dempen, moet het bestemmingsplan van de gemeente Twenterand worden aangepast. In het huidige bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Twenterand staat nu namelijk een verbodsbepaling voor het dempen van sloten in percelen met de bestemming natuur. Ook is een vergunning vereist voor de graafwerkzaamheden; een zogenoemde ontgrondingsvergunning. Voor de benodigde besluiten en vergunningen wordt een gecoördineerde procedure ingezet met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit betekent dat de benodigde vergunningen en besluiten in één procedure vanuit de provincie Overijssel worden geregeld. Hierdoor zijn er minder losse procedures nodig. Voor u is het bovendien gemakkelijker om in één keer te reageren met een mogelijke zienswijze, eventueel gevolgd door een beroep.

We houden u op de hoogte

Voordat de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, informeren we u in detail tijdens een voorlichtingsavond, in de nieuwsbrief en via artikelen in de krant. De maatregelen worden op zijn vroegst in de herfst van dit jaar uitgevoerd. Hebt u in de tussentijd vragen over de werkzaamheden of de vergunningsprocedure? Neem gerust contact op met omgevingsmanager Cleo Hubers van Staatsbosbeheer via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst van 16 juni 2020.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan