Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Voortgang gebiedsproces na feedback partners

Geplaatst op 27 mei 2020

Bij een toekomstbestendige inrichting van het gebied rondom Engbertsdijksvenen komt veel kijken. Hoe worden de natuurdoelen behaald en zorgen we dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken?

Begin 2020 zijn er diverse oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) en hun achterbannen. Hierbij zijn kanttekeningen geplaatst ten aanzien van het doelbereik, de kosten en/of het maatschappelijk draagvlak. Uitgangspunten voor een gedragen oplossing zijn natuurherstel en toekomstperspectief voor de bewoners en ondernemers.

Aangedragen door de partners

Een oplossingsrichting - door alle partijen aangedragen - is om aan de Oostzijde van het natuurgebied een grote bufferzone aan te leggen om water in het gebied vast te houden. Daarnaast zijn er enkele maatregelen voorzien aan de westzijde, waaronder een peilverhoging op het Geesters Stroomkanaal met een nieuw parallel kanaal. In het noordwesten wordt een deel van de Schipsloot gedempt. Hoewel er nog vragen en zorgen zijn, lijkt deze oplossing met een grote buffer perspectief te bieden.

Tot het najaar hebben we de tijd nodig om het plan verder uit te werken en financiering te verkrijgen via de Rijksoverheid. Ook gaan we in gesprek met direct belanghebbenden. We zoeken daarnaast naar goede manieren om in de 1,5 metersamenleving een bijeenkomst te organiseren of op een andere manier met u in gesprek te gaan over de inrichting van het gebied rondom Engbertsdijksvenen. We houden u op de hoogte!

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan