Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Zand en leemgrond nodig voor natuurherstel

Geplaatst op 19 maart 2020

Er is veel zand- en leemgrond nodig om regenwater in het hoogveengebied beter zo goed mogelijk vast te houden en te benutten voor veenvorming. We repareren hiermee bestaande kades en leggen nieuwe kades aan om regenwater langer vast te houden in het gebied. Omwonenden, dorpsraden en gemeenten spraken hun zorgen uit over één groot gronddepot aan de Paterswal. Om de overlast van transport en opslag van grond zoveel mogelijk te beperken, komt Staatsbosbeheer daarom met een alternatief.

Uitbreiden bestaand leemdepot Kloosterhaar

Het bestaande leemdepot bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar heeft een capaciteit van 35.000 m3 en wordt in de komende maanden uitbreid voor de opslag van 50.000 m3 extra leemgrond. Met deze uitbreiding bereiken we niet de benodigde opslagcapaciteit van 120.000 m3, maar de leemgrond wordt gedurende het project tot 2023 steeds verwerkt en aangevuld. De levering van leemgrond is afhankelijk van het aanbod in de regio en wordt aangevoerd via de N36 over de provinciale weg Kloosterstraat/ Dorpsstraat. Dit kan alleen plaatsvinden door het inzetten van vrachtwagens.

Voor uw veiligheid en in overleg met de wegbeheerder

(provincie Overijssel) worden bij pieken in de vrachtbewegingen waarschuwingsborden geplaatst bij het fietspad en de provinciale weg. Ook wordt bij de aanrijtijden zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen. Een vergunning voor uitbreiding van het leemdepot is aangevraagd. De publicatie van de aanvraag is op 11 maart gepubliceerd op www.InTwenterand.nl en in het huis-aanhuisblad De Toren van Twenterand. U heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen als de vergunning is verleend. De bezwaartermijn is van 30 april tot en met 11 juni. Direct daarna treedt de vergunning in werking en wordt het depot ingericht.

Alternatief voor zandtransport: 75% minder transportbewegingen

Ook voor het zanddepot heeft Staatsbosbeheer diverse alternatieven uitgewerkt. Naast kosten en duurzaamheid was vooral de leefbaarheid een belangrijk criterium. Zandtransport per pijpleiding komt als duidelijke voorkeur naar voren. Hiermee hopen we het aantal vrachtbewegingen met ongeveer 75% te kunnen reduceren en daarmee tegemoet te komen aan de zorgen vanuit de omgeving. De technische haalbaarheid wordt verder onderzocht; een definitieve keuze voor de wijze waarop het zand wordt aangevoerd volgt in het najaar. Het transport per pijpleiding geldt alleen voor zand, omdat dit in de nabijheid van het natuurgebied voorradig is.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan