Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip

De maatregelen op een rij

Water is essentieel in een hoogveenlandschap. Diverse maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij.

Heide plaggen en maaien
Staatsbosbeheer plagt en maait kleine delen droge heide om voedselrijke grond te verwijderen. Zo ontstaat er meer structuur in de heide (hoog en laag) en ontstaan kiemplekken voor andere planten. Unieke flora krijgt meer kans en ontstaat variatie van soorten.

Sloten en greppels dempen
In het verleden werden sloten en greppels aangelegd om ‘droog’ in het gebied te kunnen wonen en werken. Nu dempen we deze sloten en greppels juist. Ze voeren immers veel water af, dat broodnodig is om het herstel van hoogveen te stimuleren.

Werkzaamheden 2018/2019

Kades herstellen en aanleggen

Kades moeten voorkomen dat water snel uit het natuurgebied wegstroomt. Er is namelijk een groot hoogteverschil van Noord naar Zuidwest. Om dit hoogteverschil op te vangen worden compartimenten gecreëerd met ieder een uniek waterniveau. Hiervoor moeten kades worden hersteld en opnieuw aangelegd met zand- en leemgrond. Er wordt hard gewerkt aan een definitief ontwerp.

Bekijk het voorlopige ontwerp van de kades

19841 Berk tussen de veenputten Mariapeel

De maatregelen in kaart

De maatregelen ín het natuurgebied zijn al gestart. In 2018 en 2019 heeft Staatsbosbeheer grote delen bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden. In de komende jaren zullen zij ook kades herstellen en aanleggen, sloten dempen en compartimenten maken. Als het plan hiervoor klaar is, wordt onderstaande plattegrond geüpdatet.

Buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Deze maatregelen staan daarom niet in onderstaande kaart.

Vraag & Antwoord

Waarom gaan de maatregelen in het natuurgebied van start, terwijl er over de maatregelen rondom het gebied nog geen duidelijkheid is?

De maatregelen in de natuur hebben geen effect op de omgeving. Door hiermee al te starten wordt verdere achteruitgang van de natuur beperkt en kan herstel van de natuur beginnen.

Waarom worden bomen gekapt terwijl ze goed zijn voor het klimaat?

Om het leefgebied van kwetsbare soorten te verbeteren zijn verschillende maatregelen nodig, waaronder het verwijderen van bomen. Tegelijkertijd zijn bomen belangrijk voor de opslag van CO2. Staatsbosbeheer maakt zorgvuldige afwegingen of met minder bomenkap ook herstel van biodiversiteit mogelijk is. Tussentijds meten we de afgesproken natuurdoelen en afhankelijk daarvan wordt het natuurherstelplan geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Waar mogelijk en passend in het landschap laten we bossen groeien in Overijssel door nieuwe aanplant. Daarmee zorgt Staatsbosbeheer ervoor we dat op termijn het bosareaal in Nederland zich weer uitbreidt.

Onze opdracht

Meer over onze opdracht

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Yvette van Wichen

Yvette van Wichen

Omgevingsmanager LTO Noord

yvwichen@projectenltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Jeroen Buunen
Jeroen Buunen

Jeroen Buunen

Boswachter Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan