Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip

De maatregelen op een rij

Water is essentieel in een hoogveenlandschap. Diverse maatregelen moeten helpen om water langer vast te houden. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij.

Heide plaggen en maaien
Staatsbosbeheer plagt en maait kleine delen droge heide om voedselrijke grond te verwijderen. Zo ontstaat er meer structuur in de heide (hoog en laag) en ontstaan kiemplekken voor andere planten. Unieke flora krijgt meer kans en ontstaat variatie van soorten.

Sloten en greppels dempen
In het verleden werden sloten en greppels aangelegd om ‘droog’ in het gebied te kunnen wonen en werken. Nu dempen we deze sloten en greppels juist. Ze voeren immers veel water af, dat broodnodig is om het herstel van hoogveen te stimuleren.

Werkzaamheden 2018/2019

Kades herstellen en aanleggen

Kades moeten voorkomen dat water snel uit het natuurgebied wegstroomt. Er is namelijk een groot hoogteverschil van Noord naar Zuidwest. Om dit hoogteverschil op te vangen worden compartimenten gecreëerd met ieder een uniek waterniveau. Hiervoor moeten kades worden hersteld en opnieuw aangelegd met zand- en leemgrond. Er wordt hard gewerkt aan een definitief ontwerp.

Bekijk het voorlopige ontwerp van de kades

19841 Berk tussen de veenputten Mariapeel

De maatregelen in kaart

De maatregelen ín het natuurgebied zijn al gestart. In 2018 en 2019 heeft Staatsbosbeheer grote delen bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden. In de komende jaren zullen zij ook kades herstellen en aanleggen, sloten dempen en compartimenten maken. Als het plan hiervoor klaar is, wordt onderstaande plattegrond geüpdatet.

Buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Deze maatregelen staan daarom niet in onderstaande kaart.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan