Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande watersnip Nieuwsbericht

Impuls aan het externe gebiedsproces na verzoek van verschillende partijen

Geplaatst op 15 juli 2021

Naar aanleiding van de laatste BAC vergadering dit voorjaar, hebben de leden van de commissie aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel gevraagd om het uitwerkingsgebied voor Engbertsdijksvenen te verruimen. Hiermee komt de BAC tegemoet aan de wens van boeren en grondeigenaren om nu te starten met het verwervingsproces, zodat zij gecompenseerd kunnen worden. Daarmee krijgt het gebied meer duidelijkheid over de toekomst. Gedeputeerde Staten hebben op 6 juli besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen het ruimere uitwerkingsgebied voor Engbertsdijksvenen vast te stellen. Zo kan een betere bescherming worden geboden aan de kwetsbare natuur in Engbertsdijksvenen.

Er bestaan diverse manieren van compensatie voor de ondernemers die te maken krijgen met de natuurherstelmaatregelen. Zo bestaat de mogelijkheid voor schadeloosstelling, het verwerven van ruilgronden of het verkopen van hun bedrijf en het eventueel aanpassen van hun bedrijfsvoering. Ondernemers kunnen ook een aanbieding ontvangen voor bedrijfsbeëindiging of op een andere plaats een andere bedrijf overnemen.

Met dit besluit kan het kernteam verder met de uitwerking van de verschillende maatregelen zoals het dempen van sloten, het opheffen van drainage en het aanleggen van kades. Er kan dan ook een grotere oppervlakte grond gebruikt worden om water in het gebied vast te houden.

Provinciale Staten (PS) beslist begin oktober over de verruiming van het uitwerkingsgebied en het beschikbaar stellen van middelen binnen het programma Ontwikkelopgave Natura 2000.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan