Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis Nieuwsbericht

Voorbereidingen op de natuurherstelwerkzaamheden gaan door

Geplaatst op 15 juli 2021

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de voorlopige voorziening, zijn de werkzaamheden binnen Engbertsdijksvenen opgeschort. Desondanks staan de ontwikkelingen zowel op het gebied van planvoorbereiding als uitvoering niet stil. Wat gebeurt er de komende tijd in Engbertsdijksvenen?

Afronden Definitief Ontwerp

Achter de schermen werkt het bouwteam door aan het Definitief Ontwerp voor de aanleg en het herstel van kades en het dempen van sloten. De gesprekken die nodig zijn met de omgeving en met partners lopen dan ook door. Dit komt misschien vreemd over, maar wij blijven achter deze inrichtingsmaatregelen staan en hopen hiermee het natuurgebied te kunnen verbeteren. Daarom willen we het ontwerp klaar hebben liggen, mochten we groen licht krijgen vanuit de Raad van State. Zodra meer bekend is over of en wanneer het project kan worden hervat, wordt hier met u over gecommuniceerd en zal bij een positieve uitspraak het ontwerp nader aan u worden toegelicht.

Opslag van leemgrond

Voor de aanleg van kades en het dempen van sloten is zand en leem nodig. Staatsbosbeheer slaat het leem op in het depot aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar. Het depot bestaat uit twee delen. De vergunning voor het eerste deel van circa 35.000 m3 verliep op 1 juli jl. Op 18 juni is de vergunning verlengd. Meer hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht. De leemgrond blijft in het depot liggen totdat de uitvoering kan starten.

Opslagbeheer

Al in 2018 is aannemer Fuhler begonnen met het verwijderen van bos en bosopslag. Dit om, vooruitlopend op de werkzaamheden, te zorgen dat zo veel mogelijk water wordt vastgehouden in de grond. Berken kunnen per dag tot wel honderden liters water verdampen. En dat water is juist hard nodig om het hoogveengebied te kunnen herstellen. Fuhler blijft tot in 2022 het natuurgebied beheren op de delen die al zijn gekapt en waar de opslag is verwijderd. Zo wordt voorkomen dat nieuwe uitlopers en opslag ontstaat. De aannemer hervat deze werkzaamheden op korte termijn.

Verwijderen spoorlijn

Na de zomer verwijdert Fuhler de oude spoorlijn uit het natuurgebied. De rails zijn na de vervening achtergebleven. We bekijken of en hoe we oude rails nog kunnen gebruiken. Een deel van de historische spoorlijn blijft bewaard in het Veenmuseum.

Gebiedsproces omwonenden zuidzijde

Met de bewoners van de Bavesbeekweg vindt afstemming plaats over de inrichting van het natuurgebied aan de zuidzijde. Samen komen we tot een ontwerp van de nieuwe kade die straks grenst aan de achtertuinen van de bewoners. Ook het verwijderen van bos en opslag ten zuiden van de Oude Leidijk vindt in nauw overleg plaats met de bewoners. Op 6 juli jl. organiseerden we sinds lange tijd de eerste bewonersbijeenkomst op locatie. Ook zal na de zomer de inrichting van met name de bosstrook rondom de parkeerplaats aan de Oude Hoevenweg worden afgestemd met de bewoners aan de Bavesbeekweg en Oude Hoevenweg.

Afstemming omgeving

Naast bovenstaande gaan de diverse bestaande processen rondom het natuurgebied Engbertsdijksvenen gewoon door. Daar sluiten we uiteraard bij aan, zoals bij de gesprekken voor de recreatieve combikansen.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan